Metsa majandamine

Metsa majandatud 370 ha

Metsade majandamine tähendab metsa uuendamist, kasvatamist, kasutamist ja kaitset.
Pärast metsa kasutamist ehk raiet tuleb panna kasvama uus mets. Metsa uuendamise võtted on erinevad:
  • seemnete külvamine
  • istikute istutamine
  • maapinna ettevalmistamine puuseemnete külvamise ja istikute istutamise võimaldamiseks
Metsa kasvatamise peamisteks võteteks on:
  • noorendike hooldamine
  • metsamaaparandus
  • harvendus- ja sanitaarraied
Uuendatud metsamaa kaitsmise peamiseteks võteteks on:
  • okaspuude pritsimine ja määrimine ulukitõrjevahenditega
Meie käest saate tellida kõiki metsade majandamist puudutavaid teenuseid!