KASVAVA METSA MÜÜGIVÕIMALUSED


Raieõiguse võõrandamisel müüakse vaid metsa majandamise õigus, metsamaa jääb omaniku omandisse. See on levinud ja mugav metsamajandamise viis, kui on soov maaressurss alles jätta. Meie aitame täita metsateatisi ja koostöös Teiega paneme paika raieskeemi.


 1. SORTIMENDI PÕHINE HINNAPAKKUMINE 

Sortimendi põhise hinnapakkumise alusel näeb metsaomanik täpseid müüdavaid puidu koguseid. Eelnevalt tutvustame kokkuostuhindasid, töödega kaasnevaid kulusid ja metsamajandamiskava alusel saame hinnata orienteeruvaid puidu koguseid. Sellisel viisil saab metsaomanik müüa metsast raiutud puitu parimate hindadega.

 2. FIKSEERITUD HINNAGA KASVAVA METSA RAIEÕIGUS

Fikseeritud hinnaga ehk ‘’potihinnaga’’ raieõiguse müük tähendab seda, et metsaomanik müüb kahepoolselt kokku lepitud hinnaga õiguse oma metsas raietöid teostada ja annab kehtivale metsateatisele toetudes metsakinnistu ostja kasutusse. Kuid selline lähenemine ei pruugi tagada metsaomanikule maksimaalset tulu.

  1. Metsamajanduskava - meie usaldusväärsed partnerid koostavad metsamajandamise kava. Arutame seda teiega ning paneme paika tegevuskava.
  2. Metsateatis - kokkulepitud raietööde kohta esitame Keskkonnaametile metsateatise.
  3. Lepingud - kokkulepped metsaomaniku, materjali kokkuostjate ja naaberkinnistu omanikega.
  4. Tööprotsess - metsakinnistu sissemärkimine, millele järgneb alusmetsa lõikus ja kasvava metsa raie ning materjali kokkuvedu laoplatsi.
  5. Metsamaterjali transport - kokkuostjate kvaliteedinõuetele vastava materjali tarnimine.
  6. Järeltööd - vajadusel vahelao koristamine ja silumine.
  7. Tasumine - peale ümarmaterjali mõõtmistulemuste teadasaamist toimub tasumine.