METSAMAA OST


Tänu kogemustele metsandusvaldkonnas oleme asjatundlikud partnerid Teie metsas. Meistri Mets ostab metsakinnistuid üle Eesti pikaajalise metsamajandamise eesmärgil.

Kui Te vajate professionaalselt metsandusalast nõu, siis küsige julgelt meie käest. Leiame üheskoos parima lahenduse ja teeme Teile sobiliku pakkumise!


Teie esitatud müügisoovile, järgneb meie tööprotsess.


  1. Vaatame üle teie müügisoovi ja teeme esialgse hinnangu olemasolevate takseerandmete, kaardimaterjalide ja Teilt saadud informatsiooni põhjal.
  2. Arvutame takseerandmete järgi esmase hinna ning võtame Teiega ühendust.
  3. Teostame kinnistul välitööd ja esitame teile lõpliku hinnapakkumise.
  4. Vormistame notariaalse ostu-müügitehingu.